GIỚI THIỆU VỀ TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

 

Cuộc sống chỉ thay đổi

khi chúng ta liên tục đổi mới và không ngừng sáng tạo.

 

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

 1. Triển khai nghiên cứu, phát triển công nghệ mới và ứng dụng trong các lĩnh vực Công nghệ Giáo dục, Công nghệ Thông tin, Công nghệ vật liệu, Công nghệ Hóa -Sinh và các ngành Công nghệ khác.
 2. Thúc đẩy hoạt động giáo dục đào tạo chuyển giao công nghệ và các ứng dụng nhằm phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và phát triển cộng đồng với niềm tin:

“Chỉ có học mới thay đổi thân phận con người”.

 

NHIỆM VỤ CỦA VIỆN

 1. Viện Công nghệ mới là trung tâm nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ; phục vụ phát triển xã hội, phát triển cộng đồng và nâng cao khả năng hội nhập.
 2. Viện Công nghệ mới triển khai chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ cho mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân có nhu cầu học tập.
 3. Viện Công nghệ mới triển khai các hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN

 1. Hội đồng Viện
 2. Hội đồng học thuật của Viện
 3. Hội đồng khoa học Viện
 4. Văn phòng Viện
 5. Phòng Đào tạo
 6. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế
 7. Trung tâm Tin học ứng dụng
 8. Trung tâm Phát triển Khoa học và Chuyển giao Công nghệ.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *