Chúc mừng tân tiến sỹ Hoàng Đình Triển!

Anh Hoàng Đình Triển là cán bộ giảng dạy Khoa Vật lý, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, đồng thời là cán bộ bán cơ hữu của Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ mới. Ngày 23/10/2012, với đề tài “Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử” – chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, tại ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. Những nội dung nghiên cứu chủ yếu của luận án đã đã được công bố trong 9 công trình trên các tạp chí khoa học quốc tế và có tính quốc tế.

          Nhân dịp này, tập thể Viện xin chúc mừng anh Hoàng Đình Triển và gia đình. Chúc anh tiếp tục phát triển trong sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy của mình.

A. THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Đình Triển                                               2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:             26-12-1979                                                     4. Nơi sinh:  Quảng Bình

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh số 2385/ SĐH ngày 01/11/2007 của Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:   Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử

8. Chuyên ngành:  Vật lý lý thuyết và Vật lý toán                      9. Mã số: : 62 44 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   Hướng dẫn chính:    GS. TS. Nguyễn Quang Báu

Hướng dẫn phụ:  Không

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

– Thu được các biểu thức giải tích của hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các dây lượng tử

– Chứng tỏ tác động của hiệu ứng giam cầm điện tử trong dây lượng tử lên sự hấp thụ phi tuyến song điện tử.

– Khẳng định sự hấp thụ phi tuyến sóng điện tử chịu sự ảnh hưởng của thế giam cầm điện tử cũng như hình dạng và kích thước của dây lượng tử.

– Thu được biểu thức giải tích của hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong dây lượng tử hình chữ nhật có tính đến sự giam cầm của phonon và chứng tỏ rằng sự giam cầm phonon có ảnh hưởng đáng kể đến sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong dây lượng tử.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể đóng góp một phần vào việc định hướng, cung cấp thông tin về tính hấp thụ phi tuyến sóng điện từ của dây lượng tử cho vật lý thực nghiệm trong việc nghiên cứu chế tạo vật liệu nano.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các hệ thấp chiều khác như chấm lượng tử (cấu trúc nano không chiều).

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

  1. Hoang Dinh Trien, Nguyen Vu Nhan (2011), “The nonlinear absorption of a strong electromagnetic waves caused by confined electrons in a cylindrical quantum wire“,  Journal of USA-Progress In Electromagnetics Research Letters, Vol. 20, pp. 87-96.
  2. Nguyen Quang Bau and Hoang Dinh Trien (2010), “The nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic wavescaused by electrons confined in quantum wires”,  Journal of the Korean Physical Society, Vol. 56, pp. 120-127.
  3. Nguyen Quang Bau and Hoang Dinh Trien (2010), “The nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave byconfined electrons in rectangular quantum wires”,  PIERS Proceedings, Xi’an, China, pp. 336-341.
  4. Nguyen Quang Bau and Hoang Dinh Trien (2011), “The nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave in low-dimensionalsystems”, Waves propagation-INTECH, pp. 461-482.
  5. Nguyen Quang Bau, Hoang Dinh Trien, Nguyen Thi Thanh Nhan (2008), ”Influence of magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in quantum wires”, VNU Journal of Science, Mathematics- Physics, Vol. 25, pp. 123-128.
  6.  Hoang Dinh Trien, Nguyen Quang Bau, Do Quoc Hung (2009), “The dependence of the nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by confined electrons on the radius of cylindrical quantum wires”,  Proceeding of IWNA 2009, Vung Tau, Vietnam, pp. 147-151.
  7.  Hoang Dinh Trien , Bui Thi Thu Giang, Nguyen Quang Bau (2010), “The dependence of the nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by electrons confined in rectangular quantum wires on the temperature of the System”,  VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, Vol. 26, pp. 115-120.
  8. Hoang Dinh Trien, Le Thi Ha, Bui Thi Thu Giang, Nguyen Quang Bau (2011), “Calculations of the Nonlinear Absorption coefficient of Strong Electromagnetic Waves Caused by Confined Electrons in One-dimensional Systems”, VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, Vol. 27, pp. 266-269.
  9. Hoang Dinh Trien , Bui Duc Hung, Nguyen Thi Thanh Nhan, Nguyen Quang Bau (2011), “Influence of Phonons Confinement on the Nonlinear Absorption of a Strong Electromagnetic Wave caused by confined Electrons in Rectangular Quantum Wires”, VNU Journal of Science, Mathematics – Physics, Vol. 27, pp. 262-265.
Anh Hoàng Đình Triển trong lễ trao bằng Tiến sĩ năm 2012

 

Chúc mừng tân Tiến sĩ Hoàng Đình Triển

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *