GIÁM ĐỐC CÔNG TY EDEN COMPANY ĐẾN THĂM VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI

GIÁM ĐỐC CÔNG TY EDEN COMPANY ĐẾN THĂM VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI

Ngày 16 tháng 1 năm 2017, Ông Choi Kyung Ho, President (Giám đốc) Công ty Eden (Eden company), Hàn Quốc đến thăm Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới. Cùng đi có phu nhân Ông Choi Kyung Ho và cán bộ Công ty Eden.

Chuyến thăm có ý nghĩa mở đầu gặp gở, đặt niềm tin và xây dựng mối quan hệ hợp tác trong Giáo dục, Đào tạo giữa hai bên. Mỗi bên đã giới thiệu về đơn vị mình và đều mong muốn sắp tới sẽ gặp nhau nhiều hơn để xây dựng mối quan hệ công tác chặt chẽ cho tương lai. Với Viện Công nghệ mới, chuyến thăm này của Ông Choi Kyung Ho sẽ tạo ra một giai đoạn hoạt động mới của Viện trong hợp tác Nghiên cứu, Giáo dục với các trường Đại học và cơ sở đào tạo ở Hàn Quốc.

Sau đây là một số hình ảnh.

THU HÀ

Viện công nghệ mới
GIÁM ĐỐC CÔNG TY EDEN COMPANY ĐẾN THĂM VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI


[AFG_gallery id=’10’]

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *