“Tác dụng chữa bệnh bằng xông đốt gừng tỏi” nhận được sự đánh giá cao tại HN Quốc tế về “Khoa học sức khoẻ, y học truyền thông Thái và y học thay thế”

Như tin đã đưa, báo cáo khoa học “Phương pháp chữa bệnh bằng xông đốt gừng tỏi” của nhóm tác giả Th.s Lê Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Hoa, Bác sĩ Lê  Thị Hồng Sơn – đại diện cho đoàn Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ mới – đã được trình bày tại Hội nghị quốc tế “Khoa học sức khoẻ, y học truyền thong Thái và y học thay thế” từ ngày 20 đến 23 tháng 11 năm 2012 tại ĐH Mahasarakham, Thái Lan.

Sức thu hút của báo cáo không chỉ thể hiện ở việc trình bày lý thuyết mà còn nằm ở sự minh hoạ cụ thể ngay tại Hội nghị. Điều này được chứng minh là ngay sau phần thuyết trình, nhiều đại biểu các đoàn bạn như Thái Lan, Campuchia, Nepan, Srilanca và Lào đã xin chia sẻ thông tin. Đặc biệt, sau khi Hội nghị kết thúc, phần chờ đợi nhất là phần xếp loại chất lượng báo cáo. Sáng 02/01/2913, Viện Công nghệ mới đã nhận được Công văn cùng Giấy chứng nhận chất lượng nghiên cứu khoa học từ Ban tổ chức Hội nghị đối với “Phương pháp chữa bệnh bằng xông đốt gừng tỏi”.

Xin chúc mừng nhóm tác giả và Th.s Lê Thị Thu Hà. Hy vọng kết quả này sẽ khích lệ hơn nữa những nghiên cứu khoa học mới, có chất lượng, góp phần nâng cao hơn nữa mảng nghiên cứu khoa học của Viện nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới.

 

Công văn thông báo về chất lượng bài báo cáo "Phương pháp chữa bệnh bằng xông đốt gừng tỏi"

Công văn thông báo về chất lượng bài báo cáo “Phương pháp chữa bệnh bằng xông đốt gừng tỏi”

 

Giấy chứng nhận báo cáo "Phương pháp chữa bệnh bằng xông đốt gừng tỏi"
Giấy chứng nhận báo cáo “Phương pháp chữa bệnh bằng xông đốt gừng tỏi”

 Thu  Hà – Minh Hiếu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *