Bài thu hoạch của bạn Võ Chí Thanh – du học sinh Thái Lan đợt 1 năm 2014

Võ Chí Thanh 1 Võ Chí Thanh 2 Võ Chí Thanh 3 Võ Chí Thanh 4

Bế giảng khóa dự bị du học Thái Lan đợt 1/2014 

Bài thu hoạch của bạn Hoàng Khánh Dương

Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Thị Loan

Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Văn Phúc

Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Văn Thanh

Bài thu hoạch của bạn Phan Thị Ngọc Trâm

Bài thu hoạch của bạn Võ Chí Thanh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *