Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Văn Phúc – du học sinh Thái Lan đợt 1 năm 2014

Nguyễn Văn Phúc 1 Nguyễn Văn Phúc 2

Bế giảng khóa dự bị du học Thái Lan đợt 1/2014 

Bài thu hoạch của bạn Hoàng Khánh Dương

Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Thị Loan

Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Văn Phúc

Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Văn Thanh

Bài thu hoạch của bạn Phan Thị Ngọc Trâm

Bài thu hoạch của bạn Võ Chí Thanh

 

One thought on “Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Văn Phúc – du học sinh Thái Lan đợt 1 năm 2014”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *