Giới thiệu Viện Công nghệ mới / Institute for Research and Development of New Technologies

Institute for Research and Development of New Technologies (IRDNewTech) GIỚI THIỆU VẮN TẮT VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU và PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI Tel: (84) 989.544.250 Fax: (84) 383.555.669 Email: huynhphan@viencongnghemoi.com Website: www.viencongnghemoi.com   Cán bộ Viện NC&PTCNM chụp ảnh lưu niệm với đoàn cán bộ Xem thêm …