Tư vấn tuyển sinh du học Thái Lan năm 2013: Danh sách 8 trường đại học và 156 ngành đào tạo

 

­TT

Tên trường

Số đơn vị thành viên của trường

Nơi đóng trụ sở chính của trường

Mức chi phí

(loại)

Khoảng cách (km) đến biên giới Lào/và Bangkok

1

Trường đại học Hoàng gia

Udon Thani

5 khoa lớn và

1 trường

Sau đại học

Thành phố Udon Thani, Tỉnh Udon Thani

1

70/600

2

Trường đại học Hoàng gia

Roi-Et

7 khoa lớn

Thành phố

Roi-Et, Tỉnh Roi-Et

1

80/550

3

Trường Đại học Nakhon Phanom

12 đại học thành viên và 5 khoa lớn trực thuộc

Thành phố Nakhon Phanom, Tỉnh Nakhon Phanom

1

1/750

4

Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham

5 khoa lớn và

1 trường

Sau đại học

Thành phố Maha Sarakham, Tỉnh Maha Sarakham

1

280/480

5

Trường Đại học Maha Sarakham

25 khoa lớn và 8 Trung tâm lớn

Thành phố Maha Sarakham, Tỉnh Maha Sarakham

2

280/480

6

Trường Đại học Khon Kaen

34 khoa rất lớn và các trung tâm rất lớn

Thành phố

Khon Kaen, tỉnh Khon Kaen

3

320/450

7

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

4 đại học thành viên và

5 Trung tâm lớn

Thủ đô Bangkok

1, 2, 3

800/0

8

Trường Đại học Điều dưỡng Mahha Sarakham

4 khoa

Thành phố Maha Sarakham, Tỉnh Maha Sarakham

1, 2

280/480

Ghi chú:

Loại 1: Tổng chi tiêu khoảng 3 triệu/tháng (gồm học phí, ăn, ở)/1 sinh viên

Loại 2: Tổng chi tiêu khoảng 4,5 triệu/tháng (gồm học phí, ăn, ở)/1 sinh viên

Loại 3: Tổng chi tiêu khoảng 5 triệu/tháng (gồm học phí, ăn, ở)/1 sinh viên.

 

156  NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ NƠI HỌC

TT

Nhóm ngành/

Ngành đào tạo

Tên trường có nhận đào tạo

1-10

1/ Nông nghiệp
1.1.  Khoa học vật nuôi
1.2.  Kinh tế nông nghiệp
1.3.  Cơ khí nông nghiệp
1.4.  Thủy sản nước ngọt
1.5.  Trồng trọt1.6.  Côn trùng học1.7.  Nông học1.8.  Làm vườn

1.9.  Khoa học đất

1.10. Nguồn lợi đất và môi trường

Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;

Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;
Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;
Trường đại học Maha Sarakham;

Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

11-13

2/ Kiến trúc2.1. Kiến trúc2.2. Thiết kế công nghiệp2.3. Quy hoạch khu vực và đô thị Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

14-25

3/ Khoa học giáo dụcĐào tạo giáo viên tất cả các cấp học từ Mầm mon đến THPT của tất cả các môn học Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham; Trường đại học Hoàng gia Roi-Et; Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Maha Sarakham; Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

26-38

4/ Nghệ thuật4.1. Hội họa4.2. Điêu khắc4.3. Thiết kế hình ảnh truyền thông4.4. Mỹ thuật công nghiệp4.5. Mỹ thuật ứng dụng4.6. Âm nhạc Thái4.7. Âm nhạc phương Tây4.8. Âm nhạc dân gian và biểu diễn

4.9. Múa

4.10. Nghệ thuật biểu diễn

4.11. Nghệ thuật truyền thông

4.12. Công nghệ âm nhạc

Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen

39-47

5/ Khoa học xã hội và nhân văn5.1. Khoa học thông tin5.2. Các loại ngoại ngữ: Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp

5.3. Nhân văn

5.4. Quản trị xã hội

5.5. Quản lý phát triển

5.6. Tiếng Anh thương mại

5.7. Tiếng Anh giao tiếp quốc tế

5.8. Tiếng Thái Du lịch và thương mại

Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

48- 50

6/ Y học tổng hợp6.1. Công nghệ Y học6.2. Vật lý trị liệu Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;Trường Đại học Điều dưỡng Mahasarakham

51-71

7/ Y đa khoa

Các Khoa Tiền lâm sàng

1• Khoa Giải phẫu

2• Khoa  Hóa sinh

3• Khoa Y Tế Cộng Đồng

4• Khoa Vi sinh vật

5• Khoa  Ký sinh trùng

6• Khoa Bệnh học

7• Khoa Dược

8• Khoa sinh lý.

Các Khoa lâm sàng

1• Khoa Gây mê

2• Khoa  Y pháp

3• Khoa Y tế

4• Khoa Sản khoa và Phụ khoa

5• Khoa Mắt

6• Khoa Chỉnh hình

7• Khoa Tai-Mũi-Họng

8• Khoa Nhi

9• Khoa Tâm thần

10• Khoa X quang

11• Khoa Phục hồi chức năng Y học

12• Khoa Phẫu thuật

Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen

72-73

8/ 1.Điều dưỡng8.2. Y học truyền thống Thái Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường Đại học Điều dưỡng Mahasarakham

74-80

9/ Sức khỏe cộng đồng9.1. Thống kê sinh học và Nhân khẩu học9.2. Dịch tễ học9.3. Giáo dục sức khỏe

9.4. Dinh dưỡng

9.5. Quản lý sức khỏe cộng đồng

9.6. Khoa học sức khỏe môi trường

Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Maha Sarakham; Trường đại học Khon Kaen

81-90

10/ Nha khoa1.Nha khoa cộng đồng2.Nha khoa nhi3.Nha chu

4.Phẩu thuật răng- hàm – mặt-họng

5.Sinh học về miệng

6.Chẩn đoán miệng

7.Chỉnh hình Răng-hàm-mặt

8.Phục hình răng-miệng

9.Phục hồi miệng

Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen

91-91

11/ 1. Thú Y2. Công nghệ sản xuất động vật Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani

92-94

12/ Khoa học về dược12.1. Khoa học về dược12.2. Nghề dược12.3. Dược công nghiệp Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen

95-105

13/ Khoa Học tự nhiên đào tạo cử nhân: Toán, Lý, Hóa, Sinh; Thống kê; Vi sinh; Khoa học máy tính; Hóa sinh; Môi trường; Phát triển phần mềm Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

102-109

14/ Công nghệ14.1. Công nghệ địa chất14.2. Công nghệ thực phẩm14.3. Công nghệ sinh học14.4. Công nghệ thông tin14.5. Công nghệ chế tạo14.6. Công nghệ âm nhạc14.7. Công nghệ điện tử14.8. công nghệ sản xuất nông nghiệp Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Maha Sarakham; Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

110

15/ Luật Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani

111-116

16/1. Kinh tế;16.2. Kinh tế thương mại16.3. Tài chính thương mại16.4. Thị trường16.5. Quản lý kinh doanh khách sạn và du lịch16.6. Giao tiếp thị trường Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

117

17/ Tài chính Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

 

118

18/ Ngân hàng Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani 

119

19/ Kế toán Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen

 

120

20/ Quản trị kinh doanh Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

 

121

21/ Công nghệ Du lịch Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen 

122-126

22/ Khoa học quản lý22.1. Quản lý xã hội22.2. Quản lý giáo dục22.3. Quản lý doanh nghiệp22.4. Quản lý nhà nước22.5.Quản Cộng đồng Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

 

127

23/ Quản lý tài chính; Quản lý ngân hàng Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

128

24/ Quản lý Khách sạn và du lịch Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

129

25/ Quản lý nguồn lực Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

130

26/ Quản lý môi trường Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

131

27/ Marketing Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

132

28/ Kinh tế thương mại Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

133

29/ Máy tính thương mại Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

134

30/ Ô nhiễm môi trường Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Maha Sarakham; Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

135

31/ Chính trị và nhà nước Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Hoàng gia Roi-Et;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;

Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

136-138

32/ 1. Cơ khí chế tạo32.2. Công nghệ cơ khí32.3. Kỹ sư cơ khí Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

139

33/ Thủy sản Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

140

34/ Công nghệ chế biến thủy sản Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

141

35/ Cơ khí thủy sản Trường đại học Khon Kaen

142

36/ Công nghệ đóng gói, bao bì Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

143

37/ Công nghệ chế biến sau thu hoạch Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani

144

38/ Công nghệ chế biến gia súc Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani

145

39/ Xây dựng dân dụng Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok;Trường đại học Hoàng gia Udon Thani

146

40/ Kỹ thuật khảo sát Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

147

41/ Kỹ thuật vận tải Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

148

42/ Công nghệ dân dụng Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

149

43/ Xây dựng công trình Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

150

44/ 1. Điện tử công nghiệp44.2. Kỹ sư điện tử Trường đại học Hoàng gia Udon Thani;Trường đại học Maha Sarakham;Trường đại học Khon Kaen;Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

151

45/ Công nghệ cơ khí Trường đại học Hoàng gia Udon Thani; Trường đại học Maha Sarakham; Trường đại học Khon Kaen;Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

152

46/ Nghề cá Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

153

47/ Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

154

48/ Quản trị thương mại nông nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

155

49/ Công nghệ Logistic và quản lý hệ thống vận tải Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

156

50/ Công nghệ cơ khítrang trại Trường Đại học Bách khoa Hoàng gia Tawan-Ok

Ghi chú: Những trường có gạch chân là trường mạnh hơn về đào tạo ngành đó.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *