Cảm nhận qua Hội thảo khoa học Quốc tế ICSSS 2017 tại Trường Đại học Hoàng gia Rajabhat Maha Sarakham, Thái Lan Và kết hợp tham quan du lịch Thái Lan – Lào  (08/1 – 14/1/2018), VŨ VĂN ĐỨC

Trong các ngày từ 8-14/01/2018, tôi đã tham dự cùng đoàn công tác của Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới (đóng ở TP. Vinh) đến dự Hội nghị khoa học Quốc tế lần thứ 7 tổ chức Xem thêm …

NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ ICSSS 2017, TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC RAJABHAT  MAHA  SARAKHAM, THÁI LAN (11-12/-1/2018), Nguyễn Thị Nhung, Giảng viên, Nghiên cứu sinh Tiến sỹ, Trường Đại học Cần Thơ.

  Có một người bạn hỏi tôi rằng: Tại sao bạn đã đến ngôi trường này 2 lần rồi mà bây giờ bạn vẫn muốn đến và lại đến với tâm trạng rất vui tươi, phấn khởi như vậy. Tôi Xem thêm …

VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI THAM DỰ THÀNH CÔNG MỸ MÃN HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA MAHA SARAKHAM, THÁI LAN

Viện công nghệ mới Nhận lời mời của Trường Đại học Hoàng gia Maha Sarakham (Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand),  trong các ngày từ 8-13/01/2018, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới đã đến tham dự, đồng tổ Xem thêm …

VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI THAM DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 VỀ THÚ Y VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỌC KHON KAEN, THÁI LAN

Nhận lời mời của Faculty Thú y, Đại học Khon Kaen (Faculty of Veneritary, Khon Kaen University, Thailand), trong các ngày 3-6/04/2018, PGS.TS. Nguyễn Huỳnh Phán đã thay mặt Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới đến tham Xem thêm …

SAU 18 THÁNG HỌC TẬP, 8 SINH VIÊN CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT THÁI LAN ĐÃ ĐƯỢC TRAO BẰNG CAO ĐẲNG VỚI THỨ HẠNG CAO NHẤT

  Đấy là các em 1/Lương Van Hải, quê ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An 2/Lữ Văn Chung, quê ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An 3/Quang Chí Nghiệp, quê ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An 4/Hà Đình Xem thêm …