Hội nghị khoa học quốc tế tại ĐH Hoàng Gia Mahasarakham, Thái Lan: 35 cán bộ và cộng tác viên của Viện công nghệ mới đăng ký tham dự

Trong 2 ngày, từ 18/7/2013 đến 19/7/2013, tại thành phố Mahasarakham, Thái Lan, sẽ diễn ra Hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nghiên cứu và phát triển vì chất lượng cuộc sống” do ĐH Hoàng gia Mahasarakham với hợp cùng 10 trường ĐH và viện nghiên cứu trên thế giới đồng tổ chức.
Với vai trò đơn vị đồng tổ chức, trong Hội nghị lần này, Viện công nghệ mới sẽ có 35 cán bộ và cộng tác viên tham dự với 22 báo cáo khoa học, ở cả 3 tiểu ban chuyên môn: Khoa học và Khoa học ứng dụng, Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa học giáo dục.
Dưới đây là tóm tắt các báo cáo tham dự (bản tiếng Anh).
Để tìm hiểu thêm về Hội nghị, bạn đọc có thể truy cập vào trang web: http://research.rmu.ac.th/icsss2013 hoặc

http://viencongnghemoi.com

10620694_293241487548790_3259628168585170414_n

1.A RESEARCH ON PROPERTIES OF A GENERALIZED MODEL OF STOCK MARKET DYNAMICS AND A NEW FOREX INDICATOR

2.ADSORPTION OF m-XYLENE ON ACTIVATED CARBON PREPARED FROM COFFEE HUSK

3.APPLICATION OF PARTICLES MADE FROM MATERIAL SLUDGE IN REMEDIATION OF HEAVY METAL LEAD Pb2+

4.Discrete Linear dynamic Systems and Two Economic Models

5.INNOVATION OF CONTENT AND TEACHER TRAINING METHODS IN CIVIC EDUCATION AT THE TEACHER TRAINING COLLEGE TODAY

6.LIBRARIES CONTRIBUTE TO INNOVATE METHODS OF TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION IN VIETNAM

7.Neural-Based Reinforcement Learning in Control Systems

8.PRESERVATION OF ENDANGERED LANGUAGE – TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE LANGUAGE DIVERSITY AND MULTILINGUALISM

9.SOME CHARACTERIZATIONS OF BERTRAND CURVES IN THE MINKOWSKI 3-SPACE

10.Some comments on the solution for vietnamese youth to integrate ASIAN and to integrate global

11.SOME MANAGEMENT ISSUES PRIVATE SCHOOLS IN VINH CITY, NGHE AN PROVINCE

12.Street through ancient poems and verses

13.STRENGTHING SKILLS USING INFORMATION TECHNOLOGY IN EACHING MATHEMATICS HIGHT SCHOOl

14.SYNTHESIS OF SOME AMINO DERIVATIVES OF BENZIMIDAZOLE AND BENZOXAZOLE

15.The application of QR code in public transportation

16.THE RELATIONSHIP BETWEEN POPULATION DISTRIBUTION AND AGROFORESTY PRODUCTION DEVELOPMENT IN DIEN BIEN PROVINCE

17.TO EDUCATE ETHICS, LIFESTYLE AND LIFE SKILLS TO PUPILS THROUGH EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

18.WATER IN THE LIFE OF THE CULTURAL THAI

19.WORKSTATION FOR PROCESSING SEISMIC DATA

Thu Hà – Minh Hiếu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *