Hình thành “Biểu tượng định hướng thời gian” cho trẻ mầm non

ThS. Lê Thị Thu Hà Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới ( IRDNewTech) Ai cũng mong muốn một cuộc sống “có cơm ăn, áo mặc, được học hành” như nguyện ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Xem thêm …

Chăm sóc sức khoẻ tâm trí cho học sinh trung học phổ thông – một trong những vấn đề quan trọng của viêc xây dựng văn hoá học đường

Nguyễn Thị Hằng Phương  Trung tâm Nghiên cứu về Phụ nữ, ĐHQG Hà Nội Đặt vấn dề Trong những năm gần đây, ngành giáo dục là tâm điểm của mọi sự chú ý của toàn xã hội. Nhiều sáng kiến Xem thêm …

Vietnamese for foreigners – Tiếng Việt cho người nước ngoài

Vietnamese for foreigners – Tiếng Việt cho người nước ngoài INTRODUCTION The Vietnamese language is the communicative language of Vietnamese people and also the mother-tongue of Viet people (also named as Kinh, the major ethnic group in Vietnam). The formation Xem thêm …

Institute for Research and Development of New Technologies

Address: 17, Pham Kinh Vy, Ben Thuy,   Vinh City, Nghe An Province, Viet Nam Tel: (84) 989.544.250 Fax: (84) 383.555.669 Email: huynhphan@viencongnghemoi.com Web: www.viencongnghemoi.com INTRODUCTION The historical development of Institute for Research and Development of New Technologies, or IRDNewTech, Xem thêm …

Principal abilities of university lectures in Vietnam

PRINCIPAL ABILITIES OF UNIVERSITY LECTURERS IN VIETNAM By Asoc Prof. Dr. Nguyen Huynh Phan Institute for Research and Developpment of New Technologies (Presented  at The First International Conferece on Education and Technlogy Research 2011, form July 12-13, 2011; Roi-et Rajabhat Xem thêm …

Quan hệ quốc tế trong giáo dục đại học(Phần 1)

QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC                                 ThS. Lê Thị Thu Hà Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới 1-   Vấn Xem thêm …

Thực tế trồng nấm sò ở trại

Xem thêm bài viết về kỹ thuật nuôi trồng nấm sò

On the Silicon Dragon Trail: Startup Asia Surfaces

Nguồn http://www.forbes.com/sites/rebeccafannin/2012/01/09/on-the-silicon-dragon-trail-startup-asia-surfaces/ The tech innovation trends I described in Silicon Dragon are fast evolving throughout Asia. Just as China copied the U.S. success models Facebook, Google and Amazon, India has copied China’s best, and so has Vietnam. In Ho Chi Minh City, Xem thêm …

Conference Schedule December 13 – 16, 2011 Chonchan Resort Pattaya, Chonburi, Thailand

Conference Schedule December 13 – 16, 2011 Chonchan Resort Pattaya, Chonburi, Thailand Organized by Rajamangala University of Technology Tawan-ok In Association with 8 Rajamangala Universities of Technology Source: http://www.rmutto.ac.th/rmutic2011/index.php?menu=Tentative_Program Tues 13 Dec, 2011 09.00 a.m. Registration 10.00- 12.00 a.m.. Detailed information Xem thêm …

MOU signing ceremony between Khon Kaen University and Institute for Research and Development of New Technologies

Tentative Schedule for MOU signing ceremony between Khon Kaen University and Institute for Research and Development of New Technologies, Vietnam Friday December 16th, 2011 (Draft) **************************************   Khon Kaen University Delegates:   1. Assoc. Prof. Dr. Kiitchai Trirattanasirichai President of Xem thêm …