BÀI 10:   NHÌM LẠI MỘT CHUYẾN ĐI: MỌI THỨ, NGOÀI VỀ HỘI NGHỊ

    TS. Bùi Huy Ngọc Nguyên Hiệu trường Trường Cao đẳng Sư Phạm Nam Định   Theo “Tiêu đề của Album này là”… mọi thứ, ngoài về Hội thảo” thì ảnh đầu tiên dưới đây không nên có trong Xem thêm …

BÀI 9: CUỘC ĐỜI ĐẸP HƠN, ĐÁNG SỐNG HƠN KHI CÓ NHỮNG CON NGƯỜI THẾ NÀY, NHỮNG SỰ VIỆC THẾ NÀY  

  TS. Bùi Huy Ngọc Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định Sáng 23/7/2018, Họp Đoàn đi dự Hội nghị Khoa học Quốc tế ở Đại học Hoàng gia Roi Et, Thái Lan tại Viện Nghiên cứu Xem thêm …

BÀI 8: NHỮNG CẢM NHẬN CỦA MÌNH VỀ BÁC PHÁN

  TS. Bùi Huy Ngọc Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định   Mình nói lên những cảm nhận của mình về bác Phán, vị Trưởng Đoàn đi Roi Et (dự Hội nghị Khoa học quốc tế Xem thêm …

BÀI 7 : CHỊ HÀ TRONG CHUYẾN ĐI ROI ET, THÁI LAN (ĐỂ DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ                                                               TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA ROI ET)

  TS. BÙI HUY NGỌC Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư Phạm Nam Định Chị Hà học 16K3, ĐHSPV (Khoá 16, Khoa Toán, Đại học Sư Phạm Vinh, 1975-1979), ra trường (1979) chị dạy ở Quỳnh Lưu mấy năm Xem thêm …

BÀI 6: MỘT VÀI HÌNH ẢNH CỦA 3 BẠN NHÓM TRIẾT:  HIẾU, GIANG VÀ HỮU

  TS. Bùi Huy Ngọc Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư Phạm Nam Định 1/ MINH HIẾU Ở CỬA KHẨU CHA LO (QUẢNG BÌNH) Bà bầu này (và đang là mẹ của 2 con rồi) rất nhanh nhẹn, khỏe Xem thêm …

BÀI 5: NHÓM TRIẾT HỌC TRONG ĐOÀN ĐI DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA ROI ET, THÁI LAN

  TS. BÙI HUY NGỌC Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư Phạm Nam Định Đây là Nhóm Triết học trong Đoàn đi dự Hội nghị. Ba đứa: Giang, Hữu, Hiếu. Cả ba đều đang dạy Triết học ở 3 Xem thêm …

BÀI 4: MÌNH VÀ NCS. LÊ MINH THANH

  TS. BÙI HUY NGỌC (Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư Phạm Nam Định Thanh đang là Nghiên cứu sinh tiến sỹ (NCS) về Công nghệ Sinh học ở Đại học Vinh (ĐHV). Hắn nhỏ tuổi nhất trong số Xem thêm …

BÀI 3: NCS BÙI NGỌC NHÂN TRÌNH BÀY BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ

  TS. BÙI HUY NGỌC Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư Phạm Nam Định Trong chuyến đi này, Anh Bùi Ngọc Nhân có hai thành công vượt bực: 1/ Là người thuộc thế hệ học Tiếng Nga khi học Xem thêm …

BÀI 2: GHI NHANH VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ Ở ĐẠI HỌC HOÀNG GIA ROI ET, THÁI LAN

  TS. BÙI HUY NGỌC Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư Phạm Nam Định Hội Thảo chỉ gọn trong một ngày 26/7/2018. Sáng 26/7 Khai mạc, Chúc mừng, và Hội thảo chung tại Hội trường Lớn. Chiều 26/7 Hội Xem thêm …

BÀI 1: MỘT THOÁNG SAVANAKHET-LÀO, THÁNG 7 NĂM 2018

TS. BÙI HUY NGỌC Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư Phạm Nam Định Đoàn đi dự Hội nghị Khoa học Quốc tế tại Trường Đại học Hoàng gia Roi Et, Thái Lan (Roi Et Rajabhat University, Thailand) chia thành Xem thêm …