Viện công nghệ mới ký kết hợp tác nghiên cứu và đào tạo với 5 trường đại học Thái Lan

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI KÝ KẾT HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VỚI 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI LAN     Từ ngày thành lập (23/3/2011) đến nay Viện nghiên cứu và Phát triển Công Xem thêm …