VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI KÝ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VỚI HIỆP HỘI DU HỌC CHIKYUJIN, NHẬT BẢN

Viện công nghệ mới Ngày 07/05/2017, nhận lời mời của Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới. Ông Naofumi Shiratani, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ đại diện ở Việt Nam của Hiệp hội tổ chức Xem thêm …

VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI LÀM CẦU NỐI ĐỂ TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ QUẢNG BÌNH HỢP TÁC VỚI HAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÁI LAN

Viện công nghệ mới Nhằm giúp Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Nhận lời mời của Trường Đại học Hoàng gia Maha Sarakham, Thái Lan. Xem thêm …

VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI ĐẾN THĂM VÀ KÝ HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT NONGKHAI, THÁI LAN

Viện công nghệ mới Ngày 20/1/2016, Viện đã đến thăm và ký kết Hiệp đỊnh hợp tác (Cooperation Agreement) với trường Cao đẳng Kỹ thuật Nongkhai. Phía trường bạn do TS. ….., Hiệu trưởng đại diện ký vào Hiệp định Xem thêm …

VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI THĂM VÀ KÝ KẾT VĂN BẢN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KASEM BUNDIT-BANGKOK, THÁI LAN

VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI THĂM VÀ KÝ KẾT VĂN BẢN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KASEM BUNDIT-BANGKOK, THÁI LAN Nhận lời mời của Trường Đại học Kasem Bundit-Bangkok, trong 2 ngày 21,22/12/2014. Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Xem thêm …

VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ JOSAI, NHẬT BẢN

Ngày 28/6/2014, tại Thành phố Quy Nhơn, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Trường đại học Quốc tế Josai (Josai International University, Japan). Tham dự buổi làm Xem thêm …

KÝ HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐH Y KHOA MAGWAY, MIẾN ĐIỆN

VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI KÝ HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐH Y KHOA MAGWAY, MIẾN ĐIỆN Ngày 1708/2013 là một mốc đáng nhớ trong quan hệ hợp tác của Viện  Nghiên cứu và Phát triển công nghệ mới, vì Xem thêm …

Trường đại học quản lý và Kinh tế Campuchia đến thăm và ký hợp tác với Viện Công nghệ Mới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ CAMPUCHIA ĐẾN THĂM VÀ KÝ VĂN BẢN HỢP TÁC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI Trong hai ngày 6&7 tháng 7 năm 2012, Trường ĐH Quản lý và Xem thêm …

Trường Đại học Khon Kaen chính thức ký kết văn bản hợp tác với Viện Công nghệ mới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHON KAEN, THÁI LAN CHÍNH THỨC KÝ KẾT VĂN BẢN HỢP TÁC VỚI VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI Ngày 28/3/2012, Trường Đại học Khon Kaen (đại diện là PGS.TS. Kittichai Triatanasirichai, Giám đốc Xem thêm …

Viện Công nghệ Mới ký hợp tác với Đại học Quản lý và Kinh tế Campuchia

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ KINH TẾ CAMPUCHIA Ngày 01/3/2012 Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới (đại diện là PGS. TS. Nguyễn Xem thêm …

Viện Công nghệ Mới ký kết hợp tác với Đại Học Khon Kaen

Viện Công nghệ Mới ký kết hợp tác với Đại Học Khon Kaen (Đại học Khòn Khèn) Sau khi kết thúc hội nghị khoa học Quốc tế tại Thái Lan, Viện nghiên Cứu và Phát triển Công nghệ Mới đã lên Xem thêm …