Tập san kỷ niệm 5 năm thành lập Viện Công nghệ Mới

Viện công nghệ mới Download Nội dung tạp chí tổng kết 5 năm thành lập Viện Công nghệ Mới      

Viện Công nghệ mới thành lập Trung tâm tư vấn Du học

Viện công nghệ mới Tư vấn du học là một trong các nhiệm vụ quan trọng của Viện. Từ nhiều năm nay, nhiệm vụ này được thực hiện hòa chung vào những nhiệm vụ chuyên môn khác. Nay nhằm đáp Xem thêm …

LỄ RA MẮT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÔNG MINH – SMARTEDU

Ngày 24 tháng 9 năm 2015, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ mới đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ giáo dục thông minh tại Hội trường Trường tiểu học Xem thêm …

Giới thiệu Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Công nghệ Mới

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI  INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES   Địa chỉ: Nhà số 17, Đường Phạm Kinh Vỹ, Phường Bến Thủy,   TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An, Tel  : (84) 989.544.250 Fax : Xem thêm …

INTRODUCE INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES VIET NAM

INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES VIET NAM  VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MỚI Address: 17, Pham Kinh Vy, Ben Thuy, Vinh City, Nghe An Province, Viet Nam Tel   : (84) 989.544.250 Fax : (84) 383.555.669 huynhphan@viencongnghemoi.com Xem thêm …

Danh sách các trường và ngành đào tạo đại học Thái Lan

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  VIỆN ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC, ĐÃ GỬI SINH VIÊN ĐẾN HỌC ĐẠI HỌC VÀ CAO HỌC ­TT Tên trường Số đơn vị thành viên của trường Nơi đóng trụ sở chính của trường Xem thêm …

Du học THÁI LAN – 8 trường đại học với 140 ngành, chi phí chỉ từ 3-4 tr/tháng

DU HỌC THÁI LAN – 8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC – 140 NGÀNH ĐÀO TẠO Với chi phí chỉ từ 3-4 triệu đồng/tháng                      Kính gửi: Các em học sinh và Phụ huynh Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Xem thêm …

GIỚI THIỆU VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI

Viện công nghệ mới  I/ Về nghiên cứu khoa học, hợp tác, liên kết Củng cố và phát triển chiều sâu quan hệ hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước đã thiết lập trong năm qua. Xem thêm …

GIỚI THIỆU VỀ CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI

Viện công nghệ mới  I/ Về nghiên cứu khoa học: Năm qua, cả 80 cán bộ cơ hữu và kiêm nhiệm của Viện đều đã có nhiều thành tích nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, tham gia xã hội… trong Xem thêm …

GIỚI THIỆU VỀ TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN   Cuộc sống chỉ thay đổi khi chúng ta liên tục đổi mới và không ngừng sáng tạo.   MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN Triển khai nghiên cứu, phát triển công nghệ mới Xem thêm …