THÊM 2 SINH VIÊN CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA MAHA SARAKHAM, THÁI LAN

THÊM 2 SINH VIÊN CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA MAHA SARAKHAM, THÁI LAN Đó là các bạn Phan Văn Duy và Nguyễn Tiến Phước, sống ở thành phố Huế, trúng tuyển theo Xem thêm …

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA MAHA SARAKHAM, THÁI LAN TIẾP NHẬN SINH VIÊN HUỲNH PHAN ANH TUẤN

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA MAHA SARAKHAM, THÁI LAN TIẾP NHẬN SINH VIÊN HUỲNH PHAN ANH TUẤN ĐẾN HỌC ĐẠI HỌC Ngày 12/12/2014, Ngài GS.TS. Somchai Wongkasem, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoàng gia Maha Sarakham (Rajabhat Maha Sarakham University, Xem thêm …

Trường đại học Hoàng gia Maha Sarakham, Thái Lan tiếp nhận 2 sinh viên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA MAHA SARAKHAM, THÁI LAN TIẾP NHẬN 2 SINH VIÊN   Ngày 27/10/2014, Ngài GS.TS. Somchai Wongkasem, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoàng gia Maha Sarakham (Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand) đã có quyết định trúng tuyển và Xem thêm …

BÀN GIAO SINH VIÊN ĐỢT 1 NĂM 2014 CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA UDON THANI, THÁI LAN

VIỆN CÔNG NGHỆ MỚI BÀN GIAO SINH VIÊN CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA UDON THANI, THÁI LAN   Sáng ngày 26 tháng 9 năm 201 4, tại trường Đại học Hoàng gia Udon Thani, Thái lan (Udon Thani Rajabhat Xem thêm …

Bài thu hoạch của bạn Phan Thị Ngọc Trâm – du học sinh Thái Lan đợt 1 năm 2014

  Bế giảng khóa dự bị du học Thái Lan đợt 1/2014  Bài thu hoạch của bạn Hoàng Khánh Dương Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Thị Loan Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Văn Phúc Bài thu hoạch của Xem thêm …

Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Văn Thanh – du học sinh Thái Lan đợt 1 năm 2014

Bế giảng khóa dự bị du học Thái Lan đợt 1/2014  Bài thu hoạch của bạn Hoàng Khánh Dương Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Thị Loan Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Văn Phúc Bài thu hoạch của bạn Xem thêm …

Bài thu hoạch của bạn Võ Chí Thanh – du học sinh Thái Lan đợt 1 năm 2014

Bế giảng khóa dự bị du học Thái Lan đợt 1/2014  Bài thu hoạch của bạn Hoàng Khánh Dương Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Thị Loan Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Văn Phúc Bài thu hoạch của bạn Xem thêm …

Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Thị Loan – du học sinh Thái Lan đợt 1 năm 2014

  Bế giảng khóa dự bị du học Thái Lan đợt 1/2014  Bài thu hoạch của bạn Hoàng Khánh Dương Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Thị Loan Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Văn Phúc Bài thu hoạch của Xem thêm …

Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Văn Phúc – du học sinh Thái Lan đợt 1 năm 2014

Bế giảng khóa dự bị du học Thái Lan đợt 1/2014  Bài thu hoạch của bạn Hoàng Khánh Dương Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Thị Loan Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Văn Phúc Bài thu hoạch của bạn Xem thêm …

Bài thu hoạch của bạn Hoàng Khánh Dương – du học sinh Thái Lan đợt 1 năm 2014

Bài thu hoạch của bạn Hoàng Khánh Dương Bế giảng khóa dự bị du học Thái Lan đợt 1/2014  Bài thu hoạch của bạn Hoàng Khánh Dương Bài thu hoạch của bạn Nguyễn Thị Loan Bài thu hoạch của bạn Xem thêm …