BÀI 7 : CHỊ HÀ TRONG CHUYẾN ĐI ROI ET, THÁI LAN (ĐỂ DỰ HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ                                                               TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀNG GIA ROI ET)

  TS. BÙI HUY NGỌC Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư Phạm Nam Định Chị Hà học 16K3, ĐHSPV (Khoá 16, Khoa Toán, Đại học Sư Phạm Vinh, 1975-1979), ra trường (1979) chị dạy ở Quỳnh Lưu mấy năm Xem thêm …